...
naziv kompanije
×

LABORATORIJSKA ODJELJENJA

Odjeljenje za mikrobiološke analize

Odjeljenje za mikrobiološke analize

U području djelovanja Odjeljenja za mikrobiološke analize obezbjeđene su:

  • prostorija za prijem uzoraka;
  • prostorija za pripremu uzoraka;
  • prostorija za obradu uzoraka;
  • prostorija za čišćenje i sterilizaciju laboratorijskog posuđa;
  • prostorija za skladištenje certificiranih referentnih materijala;
  • prostorija za pripremu laboratorijskih podloga;
  • prostorija za pisanje izvještaja.

Sve metode koje se izvode na Odjeljenju za mikrobiološke analize su Akreditovane od strane instituta za akreditaciju BiH (BATA).

USLUGE
Mikrobiološka ispitivanja hrane

Mikrobiološka ispitivanje vode

Mikrobiološka ispitivanja hrane za životinje

Mikrobiološka ispitivanja uzoraka iz radne i proizvodne okoline (brisevi)

Mikrobiološka ispitivanja uzoraka iz faze primarne proizvodnje

Ispitivanje roka valjanosti proizvoda

Odjeljenje za mikrobiološke analize fotografija 2
STANDARDI

Metode koje se izvode poštuju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018. Također, sva mjerna oprema izabrana je na način da zadovolji zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018.

Naša oprema se svakodnevno ili u određenim propisanim vremenskim intervalima interno provjerava, kako bi se zadovoljili svi zahtjevi standarda, a uz internu provjeru i eksterno kalibrišu od strane ovlaštenih institucija.

Mikrobiološke podloge, certificirani referentni materijali, kao i hemikalije koje se koriste, nabavljaju se od proizvođača koji ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO 17034:2017.

KVALITET USLUGE

Kako bismo pružili što bolju uslugu našim klijentima, i stekli povjerenje u naše rezultate ispitivanja, koristimo kalibrisanu i adekvatnu opremu, rad kompetentnog i obučenog osoblja, kao i nabavku najkvalitetnijeg potrošnog materijala. Osiguravamo kvalitet rezultata ispitivanja sa svrhom obezbjeđenja validnosti rezultata.

Čestim učešćima u Proficiency testiranjima (vrednovanje kvaliteta rada učesnika prema unaprijed uspostavljenim kriterijima pomoću međulaboratorijskih poređenja), te postizanjem uspješnih rezultata naš laboratorij dovodimo na nivo evropskih i svjetskih laboratorija.

Osoblje laboratorije je kvalifikovano na temelju odgovarajućeg obrazovanja, obučenosti, iskustva, vještina, a u skladu sa zahtjevima za kompetentnost za svaku funkciju koja se obavlja u laboratoriju. Konstantno se vrše dodatne obuke i edukacije osoblja (predavanja, seminari, simpozijumi, vježbanje) od strane internih i eksternih edukatora.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.