...
naziv kompanije
×

LABORATORIJSKA ODJELJENJA

Odjeljenje za fizičko-hemijske analize, rezidue i kontaminante

Odjeljenje za fizičko-hemijske analize, rezidue i kontaminante

Odjeljenje za fizičko-hemijske analize, rezidue i kontaminante je najmlađe laboratorijsko odjeljenje. Posjeduje modernu i visokosofisticiranu opremu koja se redovno servisira i kalibriše od strane ovlaštenih insistucija.

USLUGE

Na odjeljenju za fizičko-hemijske analize, rezidue i kontaminante vršimo analize kao što su:

Fizičko-hemijske analize prehrambenih proizvoda (sadržaj vlage, parametri nutritivne tablice, sadržaj pepela…)

Fizičko-hemijske analize hrane za životinje (analiza sadržaja vlakana, proteina, masti, vlage, pepela…)

Analize vode za piće (pH, zamućenost, elektroprovodljivost, amonijak, nitrati, nitriti, željezo, mangan, organolepička svojstva (boja, miris, okus), oksidativnost, sulfati, tvrdoća vode, suha tvar…)

Analize rezidua (ostaci veterinarskih lijekova, mikotoksina, histamina)

Analize kontaminanata (sadržaj teških metala (As, Cd, Pb, Hg)

Senzorne analize (Određivanje organoleptičkih svojstava prehrambenih proizvoda)

Izrada i provjera deklaracija prehrambenih proizvoda

Studija održivosti prehrambenih proizvoda (provjera roka trajanja)

Odjeljenje za fizičko-hemijske analize, rezidue i kontaminante - fotografija 2
STANDARDI

Odjeljenje za fizičko-hemijske analize, rezidue i kontaminante je akreditovano prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025.

KVALITET USLUGE

Kako bismo pružili što bolju uslugu našim klijentima, i stekli što veće povjerenje u naše rezultate ispitivanja, osim korištenja kalibrisane i adekvatne opreme, rada kompetentnog i obučenog osoblja, kao i nabavke najkvalitetnijeg potrošnog materijala, odlučni smo u osiguranju kvaliteta rezultata ispitivanja koje sprovodimo u MULTILAB-u sa svrhom obezbjeđenja validnosti rezultata. To radimo čestim učešćima u Proficiency testiranjima (vrednovanje kvaliteta rada učesnika prema unaprijed uspostavljenim kriterijima pomoću međulaboratorijskih poređenja). Postizanjem uspješnih rezultata naš laboratorij dovodimo u nivoe evropskih i svjetskih laboratorija.

Osoblje laboratorije je kvalifikovano na temelju odgovarajućeg obrazovanja, obučenosti, iskustva, vještina, a u skladu sa zahtjevima za kompetentnost za svaku funkciju koja se obavlja u laboratoriju. Konstantno se vrše dodatne obuke i edukacije osoblja (predavanja, seminari, simpozijumi, vježbanje) od strane internih i eksternih edukatora.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.