...
naziv kompanije
×

Laboratorij

O nama

SAVREMEN LABORATORIJ

ISTINSKI STRUČNJACI SVOJE PRAKSE

MULTILAB posjeduje laboratorijske prostorije, prostor za uposlenike, za odmor, stručnu biblioteku, te prostore za administraciju.

PROCES RADA
Prijem uzoraka
Priprema uzoraka
Obrada pripremljenog uzorka
Rezultat
LABORATORIJ
ODJELJENJA
STANDARDI

Oprema koju koristimo za svoj rad je kalibrisana od strane ovlaštene institucije, a redovito se vrše i interne provjere kako bi bili zadovoljeni svi zahtjevi standarda.

Laboratorij u okviru svog rada koristi odgovarajuće metode za koje su napisana pripadajuće standardne operativne procedure (SOP-ovi).

Koristimo metode ispitivanja koje zadovoljavaju potrebe klijenta i koje su prikladne za ispitivanje. Prednost imaju standardne metode u odnosu na one nestandardizirane.

KVALITET USLUGE

Kako bismo pružili što bolju uslugu našim klijentima, i stekli povjerenje u naše rezultate ispitivanja, koristimo kalibrisanu i adekvatnu opremu, rad kompetentnog i obučenog osoblja, kao i nabavku najkvalitetnijeg potrošnog materijala. Osiguravamo kvalitet rezultata ispitivanja sa svrhom obezbjeđenja validnosti rezultata.

Čestim učešćima u Proficiency testiranjima (vrednovanje kvaliteta rada učesnika prema unaprijed uspostavljenim kriterijima pomoću međulaboratorijskih poređenja), te postizanjem uspješnih rezultata naš laboratorij dovodimo na nivo evropskih i svjetskih laboratorija.

Osoblje laboratorije je kvalifikovano na temelju odgovarajućeg obrazovanja, obučenosti, iskustva, vještina, a u skladu sa zahtjevima za kompetentnost za svaku funkciju koja se obavlja u laboratoriju. Konstantno se vrše dodatne obuke i edukacije osoblja (predavanja, seminari, simpozijumi, vježbanje) od strane internih i eksternih edukatora.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.