...
naziv kompanije
×

Laboratorij

Laboratorij

SAVREMEN LABORATORIJ

ISTINSKI STRUČNJACI SVOJE PRAKSE

MULTILAB posjeduje laboratorijske prostorije, prostor za uposlenike, za odmor, stručnu biblioteku, te prostore za administraciju.

PROCES RADA
Prijem uzoraka

U prostoriji za prijem uzoraka primaju se uzorci hrane, hrane za životinje i vode, isti se tu šifriraju, te unose u specijalno kreiran softverski program za potrebe laboratorije.

Priprema uzoraka

Nakon prijema uzorak se doprema u prostoriju za pripremu uzoraka gdje se vrši priprema u zavisnosti od vrste uzorka (mljevenje, usitnjavanje, vaganje praškastih proizvoda i sl.).

Obrada pripremljenog uzorka

Pripremljen uzorak odlazi u laboratorij za mikrobiologiju hrane i vode gdje se vrši obrada pripremljenog uzorka u smislu zasijavanja na mikrobiološke podloge, inkubacija na odgovarajućim temperaturama, te samo očitavanje rezultata.

Rezultat

Nakon očitavanja rezultata vrši se izrada izvještaja u za to predviđenoj prostoriji. Iskorišteni uzorci i materijali se propisno zbrinjavaju, odnosno sterilišu, te bacaju jer kao takvi ne predstavljaju opasnost za okoliš.

LABORATORIJ
ODJELJENJA
STANDARDI

Oprema koju koristimo za svoj rad je kalibrisana od strane ovlaštene institucije, a redovito se vrše i interne provjere kako bi bili zadovoljeni svi zahtjevi standarda.

Laboratorij u okviru svog rada koristi odgovarajuće metode za koje su napisana pripadajuće standardne operativne procedure (SOP-ovi).

Koristimo metode ispitivanja koje zadovoljavaju potrebe klijenta i koje su prikladne za ispitivanje. Prednost imaju standardne metode u odnosu na one nestandardizirane.

KVALITET USLUGE

Kako bismo pružili što bolju uslugu našim klijentima, i stekli povjerenje u naše rezultate ispitivanja, koristimo kalibrisanu i adekvatnu opremu, rad kompetentnog i obučenog osoblja, kao i nabavku najkvalitetnijeg potrošnog materijala. Osiguravamo kvalitet rezultata ispitivanja sa svrhom obezbjeđenja validnosti rezultata.

Čestim učešćima u Proficiency testiranjima (vrednovanje kvaliteta rada učesnika prema unaprijed uspostavljenim kriterijima pomoću međulaboratorijskih poređenja), te postizanjem uspješnih rezultata naš laboratorij dovodimo na nivo evropskih i svjetskih laboratorija.

Osoblje laboratorije je kvalifikovano na temelju odgovarajućeg obrazovanja, obučenosti, iskustva, vještina, a u skladu sa zahtjevima za kompetentnost za svaku funkciju koja se obavlja u laboratoriju. Konstantno se vrše dodatne obuke i edukacije osoblja (predavanja, seminari, simpozijumi, vježbanje) od strane internih i eksternih edukatora.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.