...
naziv kompanije
×

LABORATORIJSKA ODJELJENJA

Odjeljenja za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja

Odjeljenja za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja

U području djelovanja Odjeljenja za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja smjestile su se tri odvojene laboratorije: serološka, parazitološka i bakteriološka laboratorija.

Na ovom odjelu se ispituju uzorci iz faze primarne proizvodnje, krvni serumi životinja, feces, pčelinje leglo, med…

USLUGE

Laboratorij u okviru svog rada koristi odgovarajuće metode za koje su napisana pripadajuće standardne operativne procedure (SOP-ovi). Laboratorij upotrebljava metode ispitivanja koje zadovoljavaju potrebe klijenta i koje su prikladne za ispitivanje. Prednost imaju metode objavljane u međunarodnim ili nacionalnim standardima. Na odjeljenju za zarazne parazitarne i druge bolesti životinja se izvodi 7 akreditiranih seroloških i bakterioloških ispitivanja:

Dokazivanje prisustva specifičnih antitjela kod enzootske leukoze goveda – ELISA test

Dokazivanje prisustva specifičnih antitijela kod Q-groznice preživara (goveda, ovce i koze)

Dokazivanje prisustva specifičnih antitijela kod bruceloze goveda, svinja, ovaca i koza

Dokazivanje specifičnih antitijela za virus bolesti plavog jezika – ELISA test

Dokazivanje specifičnih antitijela za virus bolesti plavog jezika – ELISA test

Izolacija uzročnika (Paenibacillus larvae) američke gniloće pčelinjeg legla

Horizontalna metoda za određivanje i detekciju Salmonella.

Izvodimo i metode kao što su:

  • Rano otkrivanje gravidnosti kod preživara;
  • Parazitološka pretraga Trichinella spiralis kod domaćih svinja i divljih životinja;
  • Pretraga na Varozu i Nozemozu pčela;
  • Izrada antibiograma, te razne kaprološke pretrage.
Odjeljenja za zarazne, parazitarne i druge bolesti životinja - fotografija 2
STANDARDI

Odjel je akreditovan prema standradu BAS EN ISO/IEC 17025.

Sve oprema koju osoblje odjela upotrebljava se redovno, servisira i kalibriše od strane ovlaštenih institucija kako bi zadovoljila zahtjeve tačnosti, te bila relevantna za ispitivanja koja se izvode.

Sav potrošni materijal koji se koristi, kao i certificirani referentni materijali, nabavlja se od proizvođača koji zadovoljavaju zahtjeve standarda ISO 17034.

KVALITET USLUGE

Kako bismo pružili što bolju uslugu našim klijentima, i stekli što veće povjerenje u naše rezultate ispitivanja, osim korištenja kalibrisane i adekvatne opreme, rada kompetentnog i obučenog osoblja, kao i nabavke najkvalitetnijeg potrošnog materijala, odlučni smo u osiguranju kvaliteta rezultata ispitivanja koje sprovodimo u MULTILAB-u sa svrhom obezbjeđenja validnosti rezultata. To radimo čestim učešćima u Proficiency testiranjima (vrednovanje kvaliteta rada učesnika prema unaprijed uspostavljenim kriterijima pomoću međulaboratorijskih poređenja). Postizanjem uspješnih rezultata naš laboratorij dovodimo u nivoe evropskih i svjetskih laboratorija.

Osoblje laboratorije je kvalifikovano na temelju odgovarajućeg obrazovanja, obučenosti, iskustva, vještina, a u skladu sa zahtjevima za kompetentnost za svaku funkciju koja se obavlja u laboratoriju. Konstantno se vrše dodatne obuke i edukacije osoblja (predavanja, seminari, simpozijumi, vježbanje) od strane internih i eksternih edukatora.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.