...
naziv kompanije
×

Usluga provjere deklaracija

Usluga provjere deklaracija

Deklaracija proizvoda je dokument proizvođača kao što je lična karta jedini valjani dokument o identitetu pojedinca. Označavanje proizvoda je bitno tržišno oruđe, koje se može posmatrati kao integralni dio komunikacije između proizvođača i potrošača.

Deklaracija proizvoda je dokument proizvođača koja predstavlja bitno tržišno oruđe, koje se može posmatrati kao integralni dio komunikacije između proizvođača i potrošača. (Tekst za templejt)

Deklarisanje proizvoda je navođenje podataka na proizvodu ili omotu kojima se identificiraju proizvodi, osobine proizvoda, kao i podaci o proizvođaču i pravnom ili fizičkom licu koje proizvod stavlja u prodaju.

Deklaracija proizvoda je dokument proizvođača kao što je lična karta jedini valjani dokument o identitetu pojedinca. Označavanje proizvoda je bitno tržišno oruđe, koje se može posmatrati kao integralni dio komunikacije između proizvođača i potrošača.

Deklaracija potrošaču omogućuje da dođe do osnovnih informacija i podataka o proizvodu ili proizvodima koje namjerava da kupi. Deklaracije i oznake na proizvodima pružaju proizvođačima sredstvo kojim daju osnovne informacije o proizvodu, kao i ostale korisne informacije. Također, kada se koristi efikasno i odgovorno, deklarisanje pruža proizvođaču mogućnost za isticanje prednosti njegovog proizvoda u poređenju sa konkurencijom.

Deklaracijom se smatraju svi podaci, oznake, proizvođački ili drugi žigovi, slike (ilustracije) i znakovi na proizvodu i njegovom omotu. Pod deklaracijom se, također, smatra i pisani dodatak, pločica, karika, kopča i drugo što je smješteno na proizvodu i/ili omotu, te prati proizvod ili se na njega odnosi.

Svi podaci iz obavijesti o proizvodu  moraju biti istiniti, jasni, vidljivi i čitljivi.

Obavijest o proizvodu mora biti lako uočljiva, općerazumljiva, jednoznačna, čitljiva i neizbrisiva i ne smije biti prekrivena drugim tekstom ili slikovnim materijalom.

Treba istaći da se na proizvodima ne smiju uklanjati ili mijenjati oznake ili drugi podaci navedeni u deklaraciji.

Zakonom o zaštiti potrošača BiH propisana je prekršajna kazna za trgovce (pravna lica i trgovačke radnje) u slučaju da proizvod nema deklaraciju i ako ona ne sadrži propisane podatke u iznosu od 2.500 do 5.500 KM. Za isti prekršaj propisana je novčana kazna za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500 do 1.000 KM. Stručno osoblje MULTILAB-a nudi provjeru vaših deklaracija, kao i samo deklarisanje proizvoda, a za sve dalje informacije kontaktirajte nas na brojeve telefona 061/557-214 ili 035/215-444 ili na e-mail info@multilab.ba.

PODIJELI

SVE NOVOSTI
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.