...
naziv kompanije
×

Sulfati u vodi

Sulfati u vodi

Prosječni dnevni unos sulfata u ljudski organizam iz pitke vode, zraka i hrane je otprilike 500 mg, a najveća
količina sulfata prisutna je u hrani.

Sumpor Sulfati su soli sumporne kiseline koje su često zastupljene u Zemljinoj kori.

Tresetišta u različitim kopnenim okolišima (bare, močvare, itd.), ležišta lignita i ugljena poznati su izvori oblika sumpora u okolišu uključujući i sulfate.

U kom obliku se javlja sumpor u vodi za piće?

U vodi se javlja u dva oblika – sulfati i vodonik sulfid.

Sufati se prirodno nalaze u stijenama i zemljištu.

Vremenom, dolazi do rastvaranja sulfata i tada oni dospijevaju u podzemnu vodu koja je najveći izvor javnog vodosnabdijevanja.

Sulfati ne prelaze u gasno stanje tako da voda bogata sulfatimnema miris.

Prosječni dnevni unos sulfata u ljudski organizam iz pitke vode, zraka i hrane je otprilike 500 mg, a najveća količina sulfata prisutna je u hrani. Na temelju različitih istraživanja, dokazano je da u pitkim vodama nema štetnog uticaja sulfata za zdravlje ljudi, ako koncentracija sulfata ne prelazi vrijednost od 500 mg/l, ali voda bogata sulfatima je naročito opasna za bebe i novorođenčad.

Metode za analizu sulfata se uglavnom baziraju na slaboj rastvorljivosti barijum sulfata, pa se takav dobijeni rastvor analizira spektrofotometrijski.

Prema važećem pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, koncentracija sulfata u vodi za piće ne smije prelaziti 250 mg/l, stoga je kontrolu koncentracije sulfata neophodno kontinuirano sprovoditi.

PODIJELI

SVE NOVOSTI
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.