...
naziv kompanije
×

SERVIS PROTUPOŽARNIH APARATA

SERVIS PROTUPOŽARNIH APARATA

TREBAMO BITI SPREMNI

NA NEPREDVIDIVO

U skladu sa dobijenim Rješenjem od Kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova tuzlanskog kantona ovlašteni smo za obavljanje poslova ispitivanja, servisiranja i održavanja aparata za gašenje početnih požara.

NUDIMO

Posjedujemo modernu i savremenu opremu za servisiranje aparata za gašenje početnog požara poznatog italijanskog proizvođača „Emme Antincendio“, kao i stručni tim obučen za obavljanje poslova ispitivanja, servisiranja i održavanja navedenih aparata.

Nudimo sljedeće usluge:

Servis protupožarnih aparata

Ispitivanje vatrozaštitnih sistema

Ispitivanje hidrantske mreže

Obuka radnika

Protupožarna zaštita
ISPITIVANJE UGRAĐENIH
SISTEMA AKTIVNE
ZAŠTITE OD POŽARA

U skladu sa dobijenim Rješenjem od Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije ovlašteni smo za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti na ugrađenim sistemima za:

1. za automatsko otkrivanje i dojavu požara,

2. za gašenje požara prahom,

3. za gašenje požara vodom,

4. za gašenje požara pjenom,

5. za gašenje požara ugljičnim dioksidom ili drugim gasnim sredstvom,

6. za automatsko otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih gasova i para,

7. uređajima i instalacijama za spriječavanje širenja požara,

8. hidrantskim instalacijama.

Navedena ispitivanja vrši naš stručni tim uz korištenje savremene opreme renomiranih svjetskih proizvođača.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.