...
naziv kompanije
×

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

ZAŠTITA ČOVJEKA I OKOLINE

OD PATOGENA I GLODARA

Za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije posjedujemo certifikat za uspostavljen standard ISO 9001:2015.

PROCES RADA
Dezinfekcija

Dezinfekcija podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja patogenih i drugih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima, opremi ili u prostoru.

Dezinsekcija

Dezinsekcija je skup različitih mjera koje se preduzimaju s ciljem smanjenja populacije insekata, zaustavljaju rast i razmnožavanje ili potpuno uništavaju populacije štetnih insekata, koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili štetočine u skladištima hrane.

Deratizacija

Deratizacija podrazumijeva skup postupaka i mjera kojima se štetnim vrstama glodara sprečava ulaženje, zadržavanje, hranjenje i razmnožavanje ili se reducira njihov broj u stambenim i poslovnim prostorima i njihovoj okolini.

Dezinfekcija, Dezinsekcija i Deratizacija
USLUGE

Nudimo sljedeće usluge:

  • Provođenje mjera deviperizacije;
  • Termička aerosolizacija i dezodoracija;
  • Hiperhlorinacija vode;
  • Eradikacija korova;
  • Dezinsekcija stršljena/uklanjanje gnijezda;
  • Eradikacija muha kao poseban vid dezinsekcije;
  • Izrada plana provođenja mjera prventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po specifičnosti objekta i djelatnosti, a koji je usklađen sa zakonskom dinamikom.
ODJELJENJA

Naši sanitarni inžinjeri subjektima pružaju vrhunske usluge:

  • Preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije;
  • Izradu planova provođenja obaveznih DDD mjera koji sadrže rokove, dinamiku i način obavljanja DDD mjera u skladu sa stepenom infestacije, vrsti i namjeni prostora ili objekta, te promisima na snazi, a s ciljem sprječavanja i suzbijanja zaraze;
  • Savjetovanja i edukacije kod upotrebe hemikalija/otrova II i III kategorije.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.