...
naziv kompanije
×

DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

ZAŠTITA ČOVJEKA I OKOLINE

OD PATOGENA I GLODARA

Za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije posjedujemo certifikat za uspostavljen standard ISO 9001:2015.

PROCES RADA
Dezinfekcija

Dezinfekcija podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja patogenih i drugih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima, opremi ili u prostoru.

Dezinsekcija

Nakon prijema uzorak se doprema u prostoriju za pripremu uzoraka gdje se vrši priprema u zavisnosti od vrste uzorka (mljevenje, usitnjavanje, vaganje praškastih proizvoda i sl.).

Deratizacija

Deratizacija podrazumijeva skup postupaka i mjera kojima se štetnim vrstama glodara sprečava ulaženje, zadržavanje, hranjenje i razmnožavanje ili se reducira njihov broj u stambenim i poslovnim prostorima i njihovoj okolini.

Dezinfekcija, Dezinsekcija i Deratizacija
USLUGE

Nudimo slijedeće usluge:

  • provođenje mjera deviperizacije;
  • termička aerosolizacija i dezodoracija;
  • hiperhlorinacija vode;
  • eradikacija korova;
  • dezinsekcija stršljena/uklanjanje gnijezda;
  • eradikacija muha kao poseban vid dezinsekcije;
  • izrada plana provođenja mjera prventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije po specifičnosti objekta i djelatnosti, a koji je usklađen sa zakonskom dinamikom.
ODJELJENJA

Naši sanitarni inžinjeri subjektima pružaju vrhunske usluge:

  • Preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
  • Izradu planova provođenja obaveznih DDD mjera koji sadrže rokove, dinamiku i način obavljanja DDD mjera u skladu sa stepenom infestacije, vrsti i namjeni prostora ili objekta, te promisima na snazi, a s ciljem sprječavanja i suzbijanja zaraze
  • Savjetovanja i edukacije kod upotrebe hemikalija/otrova II i III kategorije. Za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije posjedujemo certifikat za uspostavljen standard ISO 9001:2015.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.