...
naziv kompanije
×

Da li pravilno i redovno provodite DDD mjere?

Da li pravilno i redovno provodite DDD mjere?

Pravna i fizička lica koja obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, odgovorna su za korištenje savremenih i ekoloških preparata.

Dezinfekcija podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja patogenih i drugih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima, opremi ili u prostoru.

Dezinsekcija je skup različitih postupaka koji se poduzimaju sa ciljem smanjenja populacije – najmanje do praga štetnosti, zaustavljajući rast i razmnožavanje ili potpuno uništavajući prisutnu populaciju štetnih insekata koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili skladišni štetnici u hrani.

Deratizacija podrazumijeva skup postupaka i mjera kojima se štetnim vrstama glodara sprečava ulaženje, zadržavanje, hranjenje i razmnožavanje ili se reducira njihov broj u stambenim i poslovnim prostorima i njihovoj okolini.

Obavezna preventivna dezinfekcija obavlja se u sljedećim rokovima:

a) svakih 60 (šezdeset) dana u:

 • objektima za javno vodosnadbijevanje;
 • objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju i prevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prevoz (klaonice, mljekare, prodavnice mesa i proizvoda životinjskog porijekla, različiti proizvodni pogoni, ugostiteljski i ostali objekti prehrane, kuhinje, trgovački objekti i tržni centri, hladnjače i sl.);
 • veletržnicama, tržnicama, ribarnicama.

b) svakih 90 (devedeset) dana u:

 • prostorima za održavanje izložbi ili sajmova,
 • objektima namijenjenim za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.),
 • objektima odgojno-obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.),
 • objektima zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.), uključujući javni i privatni sektor,
 • objektima za sport i rekreaciju (bazeni za kupanje, sportske dvorane i pojedini dijelovi sportskih stadiona),
 • objektima i sredstvima javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, avioni, vozovi, autobusi, trolejbusi, tramvaji, taksi vozila i dr.),
 • objektima i mjestima za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.),
 • mrtvačnicama, te prevoznim sredstvima za prevoz umrlih osoba,
 • deponijama otpada,
 • u svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena, privredna ili javna djelatnost.

c) svakih 180 (sto osamdeset) dana obavlja se preventivna dezinfekcija zatvorenih vodova klima-komora i kanala za snabdijevanje zrakom, u hotelskim objektima, objektima javnog okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana.

Obavezna preventivna dezinsekcija kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili hemijske mjere koje se provode s ciljem sprječavanja zadržavanja, razmnožavanja, smanjenja populacije štetnih člankonožaca (Arthropoda), te održavanje njihove populacije ispod praga štetnosti, radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno – tehničkih uvjeta na površinama, u prostorima ili objektima.

Obavezna preventivna dezinsekcija obavlja se u sljedećim rokovima:

a) svakih 90 (devedeset) dana u:

 • objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju (klaonice, mljekare, prodavnice mesa i proizvoda životinjskog porijekla, različiti proizvodni pogoni, ugostiteljski i ostali objekti prehrane, kuhinje, trgovački objekti i tržni centri, i sl.),
 • veletržnicama, tržnicama, ribarnicama,
 • objektima namijenjenim za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.),
 • deponijama otpada.

b) svakih 180 (sto osamdeset) dana:

 • objektima odgojno-obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.),
 • svim objektima zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.),
 • objektima javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, i dr.),
 • objektima i mjestima za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.).
 • u kanalizacionim sistemima, kolektorima, šahtovima i energetskim kanalima toplovodnih, električnih, telefonskih i drugih instalacija,
 • u svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena, privredna ili javna djelatnost.

Polazeći od bioloških karakteristika razmnožavanja i ponašanja glodara, a u cilju postizanja boljih efekata, obavezna sistematska preventivna deratizacija se provodi dva puta godišnje (na proljeće i jesen), tokom koje se na širem području i u što kraćem roku provode postupci uništavanja glodara jedinstvenom metodologijom i istim preparatima, a obuhvata:

 • objekte odgojno-obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.);
 • sve zdravstvene objekte (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.);
 • javne objekte namijenjene za smještaj ljudi (studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.);
 • objekte namijenjene za smještaj ljudi (hoteli i drugi turistički objekti i dr.);
 • objekte i mjesta za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane, pozorišta, banke, šalter sale i dr.);
 • objekte javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, garažni prostori, remize saobraćajnih sredstava za javni prevoz);
 • objekte za javno vodosnabdijevanje;
 • veletržnice, tržnice, ribarnice;
 • šahtove i energetske kanale plinskih, telefonskih, električnih i toplovodnih i drugih instalacija;
 • glavne sanitarne deponije i ostale prostore gdje su deponije smeća;
 • sportske i rekreacione prostore;
 • poslovne, skladišne, prodajne i proizvodne prostore pravnih lica;
 • individualne zanatske, ugostiteljske i dr. radnje;
 • otvorene i zatvorene vodotoke, parkove, groblja, površine koje nisu privedene urbanističkoj namjeni, saobraćajnice, mostove, otvorena i zatvorena parkirališta, trgove, javne nužnike i druga javna mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodara;
 • mrežu gradske i mjesnih kanalizacija za odvođenje otpadnih i oborinskih voda, uređaji za prečišćavanje tih voda, kanali;
 • pomoćne prostore stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u svim oblicima vlasništva, uključujući: podrume, tavane, drvarnike, magacinske prostore, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena đubrišta, te prostorije za ostavljanje poljoprivrednih mašina i oruđa.

Prije početka obavljanja dezinfekcije i dezinsekcije u objektima u kojima se nalaze namirnice, treba zaštititi namirnice od mogućeg onečišćenja, kao i primijeniti preparate koji ne ostavljaju mirise na prehrambenim proizvodima.

Pri obavljanju deratizacije u prostorima u kojima se obavlja proizvodnja ili promet životnih namirnica treba otrovne meke postaviti u posebno zaštićenim, zatvorenim i označenim kutijama uz vođenje evidencije o šemi postavljanja, da se namirnice zaštite od slučajnog ili namjernog onečišćenja.

Ako se deratizacija obavlja u objektima u kojima se nalaze rasute životne namirnice, treba sakupiti ostatke meka nakon provedbe postupka deratizacije.

Pravna i fizička lica koja obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, odgovorna su za korištenje savremenih i ekoloških preparata, neškodljivih za čovjeka, domaće životinje i okolinu, te ostvarivanje mjera kojima se štiti zdravlje stanovništva i čovjekov okoliš od onečišćenja, trovanja i nanošenja šteta.

Rezultat neprimjenjivanja DDD mjera jesu novčane kazne koje se kreću od 2500 KM pa na više, stoga je za sigurno poslovanje nophodno primjenjivati DDD mjere.

PODIJELI

SVE NOVOSTI
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.