naziv kompanije
×

Da li pravilno i redovno provodite DDD mjere?

Da li pravilno i redovno provodite DDD mjere?

Pravna i fizička lica koja obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, odgovorna su za korištenje savremenih i ekoloških preparata.

Dezinfekcija podrazumijeva skup mjera i postupaka koji se poduzimaju sa ciljem uništavanja, usporavanja rasta i razmnožavanja patogenih i drugih mikroorganizama na površini tijela, na predmetima, materijalima, opremi ili u prostoru.

Dezinsekcija je skup različitih postupaka koji se poduzimaju sa ciljem smanjenja populacije – najmanje do praga štetnosti, zaustavljajući rast i razmnožavanje ili potpuno uništavajući prisutnu populaciju štetnih insekata koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, parazitiraju na tijelu čovjeka, uzrokuju alergijske reakcije, imaju toksično djelovanje ili su uznemirivači ili skladišni štetnici u hrani.

Deratizacija podrazumijeva skup postupaka i mjera kojima se štetnim vrstama glodara sprečava ulaženje, zadržavanje, hranjenje i razmnožavanje ili se reducira njihov broj u stambenim i poslovnim prostorima i njihovoj okolini.

Obavezna preventivna dezinfekcija obavlja se u sljedećim rokovima:

a) svakih 60 (šezdeset) dana u:

 • objektima za javno vodosnadbijevanje;
 • objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju i prevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prevoz (klaonice, mljekare, prodavnice mesa i proizvoda životinjskog porijekla, različiti proizvodni pogoni, ugostiteljski i ostali objekti prehrane, kuhinje, trgovački objekti i tržni centri, hladnjače i sl.);
 • veletržnicama, tržnicama, ribarnicama.

b) svakih 90 (devedeset) dana u:

 • prostorima za održavanje izložbi ili sajmova,
 • objektima namijenjenim za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.),
 • objektima odgojno-obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.),
 • objektima zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.), uključujući javni i privatni sektor,
 • objektima za sport i rekreaciju (bazeni za kupanje, sportske dvorane i pojedini dijelovi sportskih stadiona),
 • objektima i sredstvima javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, avioni, vozovi, autobusi, trolejbusi, tramvaji, taksi vozila i dr.),
 • objektima i mjestima za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.),
 • mrtvačnicama, te prevoznim sredstvima za prevoz umrlih osoba,
 • deponijama otpada,
 • u svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena, privredna ili javna djelatnost.

c) svakih 180 (sto osamdeset) dana obavlja se preventivna dezinfekcija zatvorenih vodova klima-komora i kanala za snabdijevanje zrakom, u hotelskim objektima, objektima javnog okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana.

Obavezna preventivna dezinsekcija kao opća mjera podrazumijeva mehaničke, fizikalne, biološke ili hemijske mjere koje se provode s ciljem sprječavanja zadržavanja, razmnožavanja, smanjenja populacije štetnih člankonožaca (Arthropoda), te održavanje njihove populacije ispod praga štetnosti, radi osiguranja kvalitetnih higijenskih i sanitarno – tehničkih uvjeta na površinama, u prostorima ili objektima.

Obavezna preventivna dezinsekcija obavlja se u sljedećim rokovima:

a) svakih 90 (devedeset) dana u:

 • objektima za proizvodnju, skladištenje i promet životnih namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju (klaonice, mljekare, prodavnice mesa i proizvoda životinjskog porijekla, različiti proizvodni pogoni, ugostiteljski i ostali objekti prehrane, kuhinje, trgovački objekti i tržni centri, i sl.),
 • veletržnicama, tržnicama, ribarnicama,
 • objektima namijenjenim za smještaj većeg broja ljudi (hoteli i drugi turistički objekti, studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.),
 • deponijama otpada.

b) svakih 180 (sto osamdeset) dana:

 • objektima odgojno-obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.),
 • svim objektima zdravstvenih ustanova (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.),
 • objektima javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, i dr.),
 • objektima i mjestima za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, zatvori, banke, šalter sale i dr.).
 • u kanalizacionim sistemima, kolektorima, šahtovima i energetskim kanalima toplovodnih, električnih, telefonskih i drugih instalacija,
 • u svim drugim objektima u kojima se obavlja društvena, privredna ili javna djelatnost.

Polazeći od bioloških karakteristika razmnožavanja i ponašanja glodara, a u cilju postizanja boljih efekata, obavezna sistematska preventivna deratizacija se provodi dva puta godišnje (na proljeće i jesen), tokom koje se na širem području i u što kraćem roku provode postupci uništavanja glodara jedinstvenom metodologijom i istim preparatima, a obuhvata:

 • objekte odgojno-obrazovnih ustanova (obdaništa, osnovne, srednje, više i visoke škole i dr.);
 • sve zdravstvene objekte (domovi zdravlja, ambulante, ordinacije, bolnice, klinički centri i dr.);
 • javne objekte namijenjene za smještaj ljudi (studentski i đački domovi, prihvatilišta, socijalne ustanove i dr.);
 • objekte namijenjene za smještaj ljudi (hoteli i drugi turistički objekti i dr.);
 • objekte i mjesta za javna okupljanja i gdje je frekventnost ljudi povećana (kinodvorane, pozorišta, banke, šalter sale i dr.);
 • objekte javnog prevoza putnika (aerodromi, željezničke i autobuske stanice, garažni prostori, remize saobraćajnih sredstava za javni prevoz);
 • objekte za javno vodosnabdijevanje;
 • veletržnice, tržnice, ribarnice;
 • šahtove i energetske kanale plinskih, telefonskih, električnih i toplovodnih i drugih instalacija;
 • glavne sanitarne deponije i ostale prostore gdje su deponije smeća;
 • sportske i rekreacione prostore;
 • poslovne, skladišne, prodajne i proizvodne prostore pravnih lica;
 • individualne zanatske, ugostiteljske i dr. radnje;
 • otvorene i zatvorene vodotoke, parkove, groblja, površine koje nisu privedene urbanističkoj namjeni, saobraćajnice, mostove, otvorena i zatvorena parkirališta, trgove, javne nužnike i druga javna mjesta na kojima postoji mogućnost zadržavanja i razmnožavanja glodara;
 • mrežu gradske i mjesnih kanalizacija za odvođenje otpadnih i oborinskih voda, uređaji za prečišćavanje tih voda, kanali;
 • pomoćne prostore stambenih i stambeno-poslovnih zgrada u svim oblicima vlasništva, uključujući: podrume, tavane, drvarnike, magacinske prostore, dvorišta, smetljarnike, garaže, otvorena i zatvorena đubrišta, te prostorije za ostavljanje poljoprivrednih mašina i oruđa.

Prije početka obavljanja dezinfekcije i dezinsekcije u objektima u kojima se nalaze namirnice, treba zaštititi namirnice od mogućeg onečišćenja, kao i primijeniti preparate koji ne ostavljaju mirise na prehrambenim proizvodima.

Pri obavljanju deratizacije u prostorima u kojima se obavlja proizvodnja ili promet životnih namirnica treba otrovne meke postaviti u posebno zaštićenim, zatvorenim i označenim kutijama uz vođenje evidencije o šemi postavljanja, da se namirnice zaštite od slučajnog ili namjernog onečišćenja.

Ako se deratizacija obavlja u objektima u kojima se nalaze rasute životne namirnice, treba sakupiti ostatke meka nakon provedbe postupka deratizacije.

Pravna i fizička lica koja obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, odgovorna su za korištenje savremenih i ekoloških preparata, neškodljivih za čovjeka, domaće životinje i okolinu, te ostvarivanje mjera kojima se štiti zdravlje stanovništva i čovjekov okoliš od onečišćenja, trovanja i nanošenja šteta.

Rezultat neprimjenjivanja DDD mjera jesu novčane kazne koje se kreću od 2500 KM pa na više, stoga je za sigurno poslovanje nophodno primjenjivati DDD mjere.

PODIJELI

SVE NOVOSTI